Reïncarnatietherapie

Wat is reïncarnatietherapie en hoe werkt het?

Reïncarnatietherapie

Vergelijkbaar met regressietherapie

Ook bij reïncarnatietherapie wordt er gebruik gemaakt van een lichte trance. Net als bij regressietherapie gaan we bij reïncarnatietherapie op zoek naar het moment waar je klachten zijn ontstaan, om zo datgene wat nog onverwerkt is, alsnog te verwerken.

Verder terug

In de praktijk blijkt dat de oorzaak soms verder terug te zoeken is dan het huidig leven. Bij reïncarnatietherapie kan je vorige levens herbeleven, om zo datgene wat nog niet 'af' is alsnog op te ruimen. Hierdoor ontstaat meer ruimte, vrijheid en inzicht in het huidig leven. Waardoor de 'symptomen' die zich in het heden op mentaal, lichamelijk of emotioneel vlak kunnen uiten verminderen.

Betekenisvolle inzichten - Mentaal

Je zal je misschien afvragen hoe het kan dat het herbeleven van een vorig leven voor ruimte zorgt. Dit komt door de diepere inzichten die regressie- en reïncarnatietherapie (RRT) brengt. Je krijgt namelijk inzichten in je eigen thematiek, je (onbewuste) strategieën, je (onbewuste) angsten. Waarom reageer je op een bepaalde manier? Waarom voel je je in bepaalde situaties onverklaarbaar rot, angstig, of nerveus? Of waarom kom je elke keer weer in eenzelfde soort situatie terecht? RRT begeleidt de cliënt bij het vinden van antwoorden op dit soort vraagstukken.

Emoties doorvoelen

Buiten het mentale gedeelte is het emotionele gedeelte ook ontzettend belangrijk. Soms weet je niet waarom bepaalde situaties bepaalde emoties oproepen. Dit kan een nawerking zijn van een trauma of van een vorig leven. Het is belangrijk om de emoties goed te doorvoelen en in de juiste context (situatie van toen) te plaatsen.

Ontladen – Lichaam

Bij RRT werken we ook met het lichaam. Een trauma kan zich vastzetten in het lichaam, omdat het lichaam ten tijde van het trauma niet heeft kunnen handelen zoals het eigenlijk had willen handelen. Door dit buiten het mentale en het emotionele gedeelte ook lichamelijk her te beleven kan een ontlading tot stand komen. Het lichaam ontshockt als het ware. Ook hier kan veel ruimte en opluchting ervaren worden.

Loslaten

Wanneer de situatie of het vorig leven helemaal doorgewerkt is, van begin tot eind, dan kan de situatie of het leven losgelaten worden. Je hebt datgeen wat onverwerkt was alsnog verwerkt.

Maak vrijblijvend een afspraak

Ik ga graag samen met je op zoek naar de oorsprong van hetgeen wat jou dwars zit.

Maak een afspraak